︎︎︎brt
umjetnički inkubator

Kreativne radionice 


 foto: Marko Ercegović


  Objekti


    

Photo:Marko Ercegović


Prijave za radionice na ︎︎︎ 
obrt90.03@gmail.com                                            

Više o Obrtu ︎︎︎

 
Obrt
Ulica Jurja Barakovića 9, Šibenik