Whatever Dance ToolboxVideo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=w6fqyjp9_LY&t=15s

Whatever Dance Toolbox je web-aplikacija, tehnološka alatka koja u mnogočemu funkcionira kao interaktivno ogledalo. Alatka je razvijana tijekom niza godina kroz radioničku suradnju s brojnim korisnicima/ama različitih stručnosti i interesa, u zemlji i inozemstvu. Zahvaljujući kontinuiranom interesu i dijalogu između programera Daniela Turinga, nas i korisnika/ica, WDT je danas dostupan i kao softver otvornog koda i kao besplatna web-aplikacija čija je namjena proširenje polja istraživanja plesa i pokreta, praktična podrška učenju, proizvodnji, razvoju i analizi koreografskih materijala te razvoju kreativnog mišljenja i stvaranja u interaktivnom okoliš.

Aplikacija: 

https://wdt.danturing.com/Više o aplikaciji:
http://badco.hr/hr/work/1/Project#!whatever-dance-toolbox-web


WDT radionice su se međuostalim lokacijama održale na otoku Zlarinu i u Obrtu u Šibeniku.Prijave za radionice na ︎︎︎ 
obrt90.03@gmail.com                                            

Više o Obrtu︎︎︎